Schneider Electric

Schneider Electric 500SV1B

XFMR DRY 1PH .5KVA 240X480V-120/240V